piątek, 6 kwietnia 2012

Formalności związane z urodzeniem dziecka - cz I (rejestracja urodzenia, zapisanie do przychodni)

W przypadku urodzenia dziecka, wymagane jest dopełnienie szeregu procedur takich jak sporządzeniem aktu urodzenia dziecka, nadaniem dziecku imion czy rejestracją noworodka w przychodni lekarskiej. O tym w skórcie chciałbym napisać gdzie się udać i z jakimi dokumentami.
Po urodzeniu dziecka należy uda się do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego, zgodnego z miejscem urodzenie dziecka i zgłosić jego narodzenie. Mamy na to 14 dni od daty porodu. Zgłoszenia może dokonać:
- ojciec dziecka
- lekarz lub położna
- matka dziecka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala.
Zgłoszenia dokonuje się ustnie. Jeżeli dziecko urodziło się w szpitalu, odpowiednie dokumenty zostaną przesłane do USC. W czasie rejestracji urodzenia nadaje się także dziecku imię lub imiona, maksymalnie dwa, nie mogą to być imiona nieprzyzwoite, ośmieszające, w formie zdrobniałej lub które nie pozwalają odróżnić płci. W ciągu sześciu miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia można je zmienić.
Dziecko jest meldowane standardowo w miejscu zameldownania matki. Jeżeli adres ma być inny trzeba przygotować odpowiedni zaświadczenie podpisane przez matkę.
Należy również pamiętać aby zarejestrować dziecko w przychodni pediatrycznej. W łódzkim WAM-e zgłoszenia dokonuje się na recepcji po wypełnieniu odpowiednich dokumentów, które są tam dostępne. Należy pamiętać aby zapisać się do położnej oraz do lekarza, który powienien przyjść do domu i zbadać dziecko najpóźniej w ósmej dobie po narodzinach oraz przepisać witaminy K oraz D3.

W skrórcie co potrzebne i gdzie się udać aby otrzymać akt urodzenia dziecka

1. Miejsce załatwienia: urząd stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka.
2. Dokumenty:
- pisemne zgłoszenie urodzenia noworodka wydane przez lekarza lub zakład służby zdrowia (szpitale przekazują takie zaświadczenie bezpośrednio do urzędu),
- podanie o wydanie 3 odpisów aktu urodzenia w Łodzi w USC na Piłsudskiego 100 nie jest potrzebne takie podanie,
- dowody osobiste rodziców dziecka (paszporty w przypadku cudzoziemców),
- odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców - gdy małżeństwo nie było zawarte w tym samym USC, w którym rejestrowane jest dziecko.
3. Termin załatwienia: niezwłocznie.
4. Opłaty: bez opłat.
Z odpisem możemy udać się do ZUSu z wypełnionym ZUS Z-3A w celu przynania zasiłku macierzyńskiego. O tym w kolejnych odcinkach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz